Klachtenprocedure

Klacht

Als u een klacht heeft over onze software of dienstverlening dan vragen we u dit telefonisch (071 524 0086) of via de e-mail (supportdesk@zermelo.nl) bij onze supportdesk te melden. Op deze manier kunnen de meeste klachten snel en effectief behandeld worden.

Is uw probleem daarna nog niet verholpen dan kunt u de klacht formeel via de e-mail indienen ter attentie van de klachtencommissie (Fleur Leijs). U kunt de klacht mailen naar info@zermelo.nl.

Behandeling

De klachtencommissie zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. In de meeste gevallen nemen we contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst.

Verder geldt:

  • Binnen 5 werkdagen sturen wij een bevestiging van ontvangst;
  • De klacht wordt geregistreerd door de klachtencommissie;
  • De klacht wordt binnen 4 weken schriftelijk afgehandeld;
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld;
  • De klacht en wijze van afhandeling wordt geregistreerd en wordt 2 jaar bewaard.

Ontevreden?

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is afgehandeld, kunt u dit kenbaar maken bij Zermelo. Indien partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen, legt Zermelo het geschil voor aan de stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Zermelo bindend.